Bạn đã biết sự khác nhau giữa bột trét dulux dân dụng và bột trét dulux dự án?

Hiện nay trên thị trường bột trét dulux có 2 loại: bột trét dulux dân dụng và bột trét dulux dự án. Hai bột này đều do tập đoàn Akzonobel sản xuất nhưng giá thành, tính năng, chất lượng cũng như ứng dụng của sản phẩm hoàn toàn […]