Sơn lại nhà cũ có cần sơn lót không?

Trong thi công sơn sửa nhà, nhìu người thường cho rằng lớp sơn lót là không cần thiết. Thế nhưng sơn lót lại đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Đối với nhà mới thì đa phần sẽ lót đầy đủ nhưng đối với nhà cũ thì […]