Định mức sơn kẻ vạch đường Nippon Road line

Định mức sơn vạch kẻ đường là gì? Mức tiêu hao sơn theo /m2, hoặc lít/m2 chính là định mức sơn. Hay nói khác đi, đó chính là lượng sơn sử dụng trên 1m2. Mỗi một sản phẩm sơn kẻ vạch đường của các hãng sản xuất khác […]